Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH: KHOA HỌC DIỆU KỲ

CHƯƠNG TRÌNH: KHOA HỌC DIỆU KỲ

Chương trình giáo dục mầm non "Khoa học diệu kỳ" thuộc bản quyền Dongsim Việt Nam là một trong những chương trình học hiện đại. Trẻ được tiếp xúc với các kiến thức thực tế bằng trực quan sinh động. Giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, chuẩn bị hành trang cho một công dân toàn cầu.
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH: MỸ THUẬT TÔI LÀ BẢNG MÀU

CHƯƠNG TRÌNH: MỸ THUẬT "TÔI LÀ BẢNG MÀU"

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Dongsim Việt Nam là đơn vị hàng đầu cung cấp các chương trình giáo dục mầm non hiệu quả. Chương trình mỹ thuật "Tôi là bảng màu" là một trong những chương trình giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tư duy tích cực.
Xem thêm