Haroo friends English

Haroo friends English là chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho trẻ mầm non từ 2 – 6 tuổi, chương trình chú trọng vào việc tạo môi trường, đưa tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày của trẻ mầm non một cách tự nhiên nhất. Trẻ được học tiếng Anh thông qua bài hát, câu chuyện, các tình huống thực tế, các trò chơi… từ đó hình thành sự tự tin trong giao tiếp, khơi gợi niềm yêu thích học tiếng Anh cho trẻ từ sớm.