Dongsim GABE

GABE là hệ thống giáo cụ dành cho trẻ em, do nhà giáo dục người Đức Friedrich Froebel phát minh năm 1837. Gabe được thiết kế để kích thích toàn bộ giác quan của trẻ, giúp trẻ hình thành tư duy về toán học, khả năng hội họa và âm nhạc, hoàn thiện về thể chất, ngôn ngữ và tư duy. Đây là công cụ hữu ích để trẻ phát triển trí thông minh, sức sáng tạo và là kho tàng trò chơi sáng tạo nhất thế giới góp phần thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Dongsim GABE là chương trình học danh cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi bao gồm: Dongsim GABE sáng tạo và Toán tư duy GABE