Dạy học Dự Án

Phương pháp dạy học dự án là mô hình học tập lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt với lứa tuổi của trẻ mầm non thì trẻ sẽ học bằng chơi, chơi mà học. Thông qua phương pháp dạy học dự án trẻ hình thành , phát triển và nâng cao năng lực tư duy từ trừu tượng cho đến thực thi và kiểm soát các hoạt động trải nghiệm, dùng tư duy để khám phá các vấn đề phức tạp, thúc đẩy sự hiểu biết, khám phá kiến thức thật. Trẻ được khám phá, đánh giá, giải thích và tổng hợp những thông tin theo những cách có ý nghĩa, đó là minh chứng cho việc học và phản ánh sự hiểu biết thực sự của trẻ. Sau mỗi dự án thì trẻ sẽ có kết quả đầu ra không chỉ là sản phẩm mà còn là năng lực, kiến thức và thái độ cần được phát triển của trẻ. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, đưa ra định hướng cho trẻ, hỗ trợ trẻ trong việc thực hiện, triển khai hoạt động.
Nội dung các bài viết thuộc chuyên mục này sẽ được chúng tôi cập nhật sớm. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!