DONGSIM VIỆT NAM - GIÁ TRỊ NHÂN VĂN NẰM TRONG CHÍNH MỖI CÁ THỂ

26/06/2018 04:30 PM
Dongsim Việt Nam từ khi thành lập luôn lấy nhân làm gốc. Không ngừng nỗ lực mang tới những chương trình giáo dục mầm non tốt nhất cho nền giáo dục Việt, chúng tôi còn mong muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé cho cộng đồng.