BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM CHIA SẺ VỀ BUỔI LỄ RA MẮT DONGSIM KINDERGARTEN

22/10/2018 05:01 PM
DONGSIM KINDERGARTEN được xây dựng theo chuẩn mô hình mầm non Hàn Quốc dành cho trẻ em Việt Nam với các chương trình học và dịch vụ giáo dục tốt nhất.

Link: http://giaoduc.net.vn/Thong-tin-can-biet/Dongsim-lan-dau-ra-mat-truong-mam-non-tieu-chuan-Han-Quoc-post192028.gd
 

Học cụ chương trình học bản quyền Hàn QuốcĐồng phục của học sinh Dongsim Kindergarten