BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM CHIA SẺ VỀ BUỔI LỄ RA MẮT DONGSIM KINDERGARTEN

16/08/2022 09:26 AM
DONGSIM KINDERGARTEN được xây dựng theo chuẩn mô hình mầm non Hàn Quốc dành cho trẻ em Việt Nam với các chương trình học và dịch vụ giáo dục tốt nhất.

Link: http://giaoduc.net.vn/Thong-tin-can-biet/Dongsim-lan-dau-ra-mat-truong-mam-non-tieu-chuan-Han-Quoc-post192028.gd
 


Đồng phục của học sinh Dongsim Kindergarten