Sứ mệnh

26/06/2018 07:29 PM
Mang tới những chương trình giáo dục mầm non theo phương pháp hiện đại và tiên tiến nhất Hàn Quốc. Các chương trình được chuyển giao công nghệ và biên tập phù hợp với lứa tuổi mầm non tại Việt Nam.