English DOO

Bí quyết thành công của người Do Thái chính là HỌC ĐÔI TÌNH BẠN

ENGLISH DOO - GIÚP CON TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Ở lứa tuổi mầm non từ 3-6 tuổi, trẻ em học ngôn ngữ chủ yếu bằng việc nghe và bắt chước, cũng như thông qua những hoạt động thực tế do chính các bé trải nghiệm. Nghiên cứu từ đặc điểm đó, English DOO là chương trình được thiết kế dành riêng cho trường mầm non với phương pháp giáo dục trải nghiệm và phương pháp của người Do thái: học đôi tình bạn, đề cao vai trò của trẻ, trẻ tự đặt câu hỏi cho nhau và trả lời, đối thoại, thảo luận bằng tiếng anh.

CATALOGE ENGLISH DOO

Bí quyết thành công của người Do Thái chính là phương pháp HỌC ĐÔI TÌNH BẠN