DONGSIM VIỆT NAM - SÁNG TẠO ĐEM LẠI SỰ THÀNH CÔNG

26/06/2018 04:22 PM
"Sáng tạo" là một trong những nét văn hóa tiêu biểu của Dongsim Việt Nam. Điều này được thể hiện qua từng sản phẩm và mỗi nhân viên trong tổ chức luôn nỗ lực thay đổi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Dongsim Việt Nam thành lập năm 2016, là đơn vị tiên phong trong việc đưa chương trình giáo dục mầm non độc quyền Khoa học diệu kỳ và Tôi là bảng màu (công nghệ Hàn Quốc) về Việt Nam. Không ngừng thay đổi và sáng tạo trong mỗi sản phẩm, đến nay Dongsim Việt Nam đã trở thành đối tác của rất nhiều trường mầm non trên toàn quốc.