DONGSIM VIỆT NAM - CHÚNG TÔI LÀ MỘT GIA ĐÌNH

26/06/2018 04:32 PM
Văn hóa yêu thương tồn tại trong mỗi cá nhân của Dongsim Việt Nam, từ đó lan tỏa tạo thành một khối đoàn kết thống nhất. Những con người trẻ, năng động nhưng luôn quan tâm tới những người xung quanh.  Đến với Dongsim Việt Nam, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện và vô cùng gần gũi - đúng với slogan "Dongsim Việt Nam - We are one!"