Chuyển giao công nghệ chương trình "Khoa học diệu kỳ" và "Tôi là bảng màu"

26/06/2018 05:36 PM
Tháng 3/2017: Xúc tiến công tác chuẩn bị để ra mắt chương trình giáo dục tiếp theo chuyển giao tại Việt Nam, chương trình mỹ thuật “Tôi là bảng màu”.Tháng 5/2017: Khởi động chương trình khóa đào tạo với sự tham gia của trên 90 chủ trường và hiệu trưởng tại Seoul Hàn Quốc có tên “2017 Dongsim’s Edutour”.

Đồng thời tổ chức hoạt động giới thiệu về các chương trình giáo dục của Dongsim tại một số các tỉnh thành miền Trung.Tháng 7/2017: Tổ chức đào tạo cho hơn 300 giáo viên Hà Nội tại phòng hội thảo trường Cao đẳng Cộng Đồng.Tháng 8/2017: Tổ chức đào tạo cho hơn 200 giáo viên Hải Dương tại phòng hội thảo UBND Thành phố Hải Dương.Tháng 10/2017 chương trình “Khoa học diệu kỳ” chính thức nhận được thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tháng 11/2017: Tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Dongsim Việt Nam và Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.Tháng 12/2017: Phối hợp cùng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tuyển sinh khóa 1 của khóa học “Khoa học diệu kỳ”.
Đồng thời tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Dongsim Việt Nam và Đại học Sư phạm Đà Nẵng.