Catalogue giới thiệu chương trình giáo dục mầm non "Tôi là bảng màu"

26/06/2018 06:12 PM
Chương trình mỹ thuật "Tôi là bảng màu" là chương trình  giáo dục mầm non được Dongsim Việt Nam triển khai từ tháng 6/2017. Chương trình mỹ thuật "Tôi là bảng màu" được xây dựng với mục đích thông qua nghệ thuật sáng tạo để nuôi dưỡng cảm xúc trẻ thơ
Dongsim Việt Nam

 
Đăng ký trải nghiệm
Bạn muốn đăng ký trải nghiệm xin vui lòng nhập chính xác Email, Số điện thoại (mẫu đăng ký bên dưới) nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại.